Mask
024 - 202 2260
info@gonepestcontrol.nl
+31242040220

Plaagdier­management in de voedingsmiddelenindustrie

Blog Foto Tomaat Met Helm Min

Zo kan het efficiënter en effectiever

Heb je een onderneming in de voedingsmiddelenindustrie? Dan weet je dat jouw organisatie zich moet inzetten voor plaagdiermanagement. En alles in zijn werk moet stellen om ongedierte te voorkomen. Maar waarom is dat zo belangrijk? En hoe kun je plaagdiermanagement efficiënt en toekomstproof vormgeven? Lees hoe GONE dit aanpakt en hoe we jou en je collega’s hierbij betrekken.

In de voedingsmiddelenindustrie zijn de meest voorkomende ongediertesoorten knaagdieren, vliegende en kruipende insecten en vogels. Je bent wettelijk verplicht om deze dieren geen kans te geven. Dat is één reden waarom je ze aan moet pakken. Maar er zijn meer redenen:

 • Ongedierte schaadt je imago. Zowel klanten als consumenten krijgen een negatief beeld van je product als er sporen van ongedierte op zitten óf als ze er ziek van worden.
 • Auditerende instanties eisen aantoonbaarheid en veiligheid. Je moet voldoen aan een algemene kwaliteitsnormering (bijvoorbeeld HACCP, IFS, BRC, FSSC 22000, GMP+, AIB, Tesco en M&S) en in sommige gevallen willen klanten ook zelf een audit uitvoeren. Dan is het essentieel dat je kunt aantonen dat je plaagdierbeheersing voor elkaar is, zodat risico’s worden beperkt en je een voedselveilig product produceert of levert.
 • Ongedierte geeft intern overlast. Vinden collega’s dagelijks (sporen van) ongedierte, dan vermindert dit het werkplezier en geeft dit gezondheidsrisico’s. Er gaat veel tijd en energie in bijvoorbeeld schoonmaak zitten. Ook kan de knaagschade die de dieren toebrengen flink in de papieren lopen.  

Efficiënt plaagdiermanagement

Genoeg redenen om in goed plaagdiermanagement te voorzien. Maar wat is nu de beste methode? Een geïntegreerd ongediertemanagementsysteem (IPM) werkt het meest efficiënt en effectief. Het houdt in dat je met verschillende preventieve maatregelen een ongedierteplaag voorkomt. Dat doet GONE in vier stappen:

 1. Inspectie: in kaart brengen waar risico’s zijn en waar plaagdieren actief zijn.
 2. Determinatie: vaststellen om welke plaagdieren het gaat én welke maatregelen daartegen het best werken.
 3. Behandeling: de (preventieve) maatregelen uitvoeren en resultaten vastleggen.
 4. Evaluatie en verbetering: samen met de klant bespreken wat de resultaten zijn en welke volgende stappen we kunnen nemen.

Zo maken we een doordacht plan en weten we altijd hoe het er bij jouw onderneming voorstaat. We nemen voor iedere stap de tijd, zodat we precies weten hoe we je het beste verder kunnen helpen.

Innovatieve hulpmiddelen

Deze betrokkenheid en samenwerking is de sleutel tot succesvol plaagdiermanagement. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste hulpmiddelen, zodat we efficiënt kunnen werken. Zoals digitale plaagdierbeheersing. Binnen en buiten regelen we het GONE sense systeem in dat 24/7 knaagdieractiviteit monitort. Dit systeem plaatst de bevindingen direct in het online logboek. De voordelen hiervan:

 • Je ontvangt een melding als het systeem activiteit signaleert, waardoor we snel en gericht kunnen handelen.
 • De periodieke controle bezoeken verminderen, omdat we op afstand zien of een bezoek nodig is of niet.
 • We houden meer tijd over voor grondige inspecties en verbeteracties.
 • We kunnen met de data uit het monitoringsysteem gericht aan de slag om het probleem bij de oorzaak op te lossen.
 • Het systeem detecteert én doodt, waardoor je minder risico’s loopt.
 • Het beheerssysteem is gifvrij en humaan.

Naast efficiëntie is ook duurzaamheid een belangrijke innovatiekans. Daarom werken we bijvoorbeeld met een vliegenvanger met UV-LED-bron, in plaats van UV-TL-verlichting. Dit geeft hetzelfde resultaat en is veel energiezuiniger, dus beter voor het milieu.

Plaagdierbewustzijn-training op maat

Jij en je collega’s kennen je bedrijf door en door. Daarom is het essentieel om nauw samen te werken bij het plaagdiermanagement. Om die samenwerking gestroomlijnd te laten verlopen, ontwikkelen we trainingen op maat voor jouw organisatie.

De training stemmen we af op de productieprocessen waarmee je te maken hebt én de beheersplannen die we hebben opgesteld. Aan de hand van mogelijke praktijksituaties laten we zien welke acties collega’s direct kunnen ondernemen. We geven tips over hoe je sporen van ongedierte herkent, wat je kunt doen en waar je observaties kunt melden.

Zo maken we samen jouw ongediertemanagement toekomstbestendig, efficiënt en effectief.