Mask
024 - 202 2260
info@gonepestcontrol.nl
+31242040220
IPM Visual V2 (2)

Inventarisatie

Heb jij last van plaagdieren of wil je preventieve maatregelen nemen? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. We voeren een Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) uit om te bepalen wat de beste strategie en aanpak voor jou is.

Heb je een probleem wat niet kan wachten? Na overleg kunnen we ook direct voor jou aan de slag met ongediertebestrijding.

Monitoring & Signalering

Als we vaststellen dat er geen plaagdierbesmetting aanwezig is en er ook geen potentieel gevaar bestaat hanteren we een strategie met monitoring en signalering. We voeren grondige inspecties uit en combineren dit steeds vaker met het GONE sense systeem. Met slimme sensoren en bewegingscamera's monitoren we 24/7 plaagdieractiviteit voor continue bescherming en snelle actie bij problemen.

Habitat management

Als we geen plaagdierbesmetting maar wel een potentieel gevaar van plaagdieren constateren passen we een strategie toe met habitat management en monitoring. Preventieve maatregelen zoals bouwtechnische wering, groenvoorziening, schoonmaak, voorlichting en organisatorische maatregelen worden ingezet om problemen te voorkomen. Met een plaagdierbeheersplan monitoren we voortdurend om snel te reageren indien nodig. Onze aanpak is proactief!

Niet-chemische bestrijding

Bij een plaagdierbesmetting waar habitat management niet voldoende effectief is hanteren we een strategie met niet-chemische bestrijdingsmaatregelen. Deze zijn gifvrij en worden gecombineerd met habitat management. Niet-chemische bestrijding richt zich op het oplossen van plaagdieroverlast zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Chemische bestrijding

Bij ernstige plaagdierproblemen kunnen we direct overschakelen op acties waarbij chemische bestrijdingsmiddelen worden ingezet. Dit gebeurt voornamelijk in kritieke situaties waar snel handelen cruciaal is of wanneer niet-giftige oplossingen onvoldoende resultaat bieden. We integreren deze methoden met de andere IPM stappen en streven naar optimale resultaten met minimaal risico voor mens, dier en milieu.

Evaluatie

Door evaluatie van de resultaten, aanpak, samenwerking en opvolging van aanbevelingen kunnen we bijsturen en bepalen of we kunnen terugkeren naar monitoring en signalering. Deze continue evaluatie stelt ons in staat om de effectiviteit van het plaagdierbeheersplan te waarborgen. Onze aanpak is flexibel en gericht op duurzame plaagdierbeheersing.

Benieuwd naar onze aanpak?

We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek en inspectie om jouw situatie te begrijpen. Daarna maken we een offerte met plan van aanpak inclusief een bestrijdingsplan indien nodig. Onze aanpak voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.