Mask
024 - 202 2260
info@gonepestcontrol.nl
+31242040220

Plaag­dier­preventie: activeer je medewerkers

Gone 18

Training op maat voor jouw collega’s

Je collega’s zijn essentieel om plaagdiermanagement of ongediertebestrijding te laten slagen. Want zij zijn de ogen en oren van je organisatie en kunnen zo een signalerende rol innemen. Hoe zorg je dat je medewerkers zich hiervan bewust zijn? Een training op maat legt de basis.

Een bestrijderstechnicus over de vloer, dat roept soms vragen op. Collega’s vragen zich af: welke werkzaamheden verrichten ze en waarom? Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn als je met plaagdiermanagement aan de slag gaat. Om begrip te creëren bij je medewerkers. En hen te activeren. Zodat ze alert zijn op sporen en dit tijdig doorgeven. En de schoonmaak, technische dienst en kwaliteitsdienst kan inspelen op het plaagdiermanagementbeleid.

Verschillende onderdelen

Al onze trainingen zijn maatwerk en zijn toegespitst op de werkprocessen, kwaliteitsnormen en het soort ongedierte waarmee een organisatie te maken heeft en de beheersplannen die zijn opgesteld. Om een idee te geven van de inhoud laat ik zien welke verschillende onderdelen er over het algemeen aan bod komen. Los van de voorstelronde en de toelichting op de training.

1. Wat is Integrated Pest Management (IPM)

In het eerste onderdeel laten we zien wat de werkwijze IPM inhoudt omdat dit voor veel collega’s nieuw is. Tijdens deze uitleg wordt duidelijk hoe het werkt, wat het verschil is met traditionele methoden en wat het resultaat is. Ook laten we zien welke ruimte deze aanpak biedt voor samenwerking tussen de organisatie -en dus de medewerkers- en GONE.

2. Soorten ongedierte herkennen

Bij het tweede onderdeel geven we inzicht in de verschillende soorten ongedierte die medewerkers kunnen aantreffen en welke sporen zij achterlaten. Zodat zij hun signalerende rol optimaal kunnen benutten. En extra alert zijn op besmetting van bijvoorbeeld inkomende of uitgaande producten. Ook laten we zien hoe je holen of nesten herkent. En wat de impact en risico’s van plaagdierschade zijn. 

3. Deze materialen zetten we in

Wat doen we om plaagdieren te monitoren of bestrijden? Aan de hand van foto’s lichten we toe welke middelen en materialen we inzetten en waar collega’s die kunnen aantreffen.

4. Preventie en bestrijding van ongedierte

Vervolgens leggen we uit welke acties we ondernemen. Bijvoorbeeld hoe vaak we inspecties doen, waar we de bevindingen registreren, wanneer we tot bestrijding overgaan en welke methodes we dan gaan gebruiken.

5. Wet- en regelgeving

Wanneer gebruiken we gif? En waarom maken we die keuze? In dit onderdeel leggen we uit welke wet- en regelgeving van belang is en hoe we daaraan voldoen.

6. Praktische tips

Ter afsluiting ontvangen de medewerkers handige tips voor in de praktijk. Zoals bij welke afdeling of persoon je eventuele overlast of sporen kunt melden en bij wie je terecht kunt met vragen.

Voor wie is de training?

We bieden deze training aan al onze klanten. Samen bespreken we welke onderwerpen voor de organisatie van belang zijn. En we stemmen af wie na de training de contactpersoon voor collega’s is. Zo komen we samen tot duurzaam en effectief plaagdiermanagement.